აკადემიური კალენდარი

2016-2017  სასწავლო  წლის  აკადემიური კალენდარი

(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემოდგომის  სემესტრი

 

გაზაფხულის  სემესტრი

 

 

 

 

2016-2017  სასწავლო  წლის  აკადემიური კალენდარი

(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემოდგომის  სემესტრი

 

 

 

გაზაფხულის  სემესტრი