სიახლეები

თბილისის ღია უნივერსიტეტის კონფუცის კლასი აცხადებს მსმენელთა მიღებას ჩინური ენის კურსებზე!!!

ჩინური ენის კურსი სხვადასხვა ასაკის მსმენელებისთვის

 

კურსი მოიცავს სწავლების 6 ეტაპს. თითოეული ეტაპის ხანგრძლივობა კი დაახლოებით 4 თვეა. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში 2 დღე, 3 საათი.
ყოველი ეტაპის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, სტუდენტს გადაეცემა სერტიფიკატი.

 

პროგრამის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს.

 

 

 

სასაუბრო ჩინური ენა


პროგრამა ითვალისწინებს ზეპირი ჩინური ენის შესწავლას.
პროგრამის ხანგრძლივობაა 16 კვირა, კვირაში 4 საათი (კვირაში 2 დღე, 2 სთ/დღე).  ყოველი ეტაპის წარმატებით გავლის შემთხვევაში,  სტუდენტს გადაეცემა სერტიფიკატი.


პროგრამის ღირებულება 260 ლარია.

 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფილია სასწავლო მასალით, ჩინურენოვანი ბიბლიოთეკით და ლინგოფონიის კაბინეტით, 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისის ღია უნივერსიტეტი, კონფუცის კლასი,

მისამართი : უნივერსიტეტის ქუჩა N 2
ელ-ფოსტა : info@openuni.edu.ge
Facebook : თბილისის ღია უნივერსიტეტი - Tbilisi Open University