სიახლეები

მემორანდუმი ევრაზიის უნივერსიტეტთან

თბილისის ღია უნივერსიტეტსა და ევრაზიის (თურქეთი) უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც გულისხმობს :

ა) თანამშრომლების გაცვლით პროგრამებს

ბ)სტუდენტების გაცვლით პროგრამებს

გ)საერთო აკადემიური პროგრამების დაარსებას.

 დ) კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სემინარების ჩატარებას.

ე)თანამშრომლობას კვლევით პროექტებში