სიახლეები

თოუ-ს სტუდენტებმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის სასწავლო გრანტები მოიპოვეს!!!

თბილისის ღია უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა მიმართულების ორმა სტუდენტმა თამუნა გუშარაშვილმა და ანი ხუციშვილმა მოიპოვა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის სასწავლო გრანტები, რაც საშუალებას მისცემთ მათ ერთი წლის განმავლობაში უფასოდ ისწავლონ ჩინეთში წამყვან უნივერსიტეტში.
თბილისის ღია უნივერსიტეტი ულოცავს მათ ამ მნიშვნელოვან წარმატებას!