კონტაქტი

                 

მისამართი:  ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2

ტელეფონი: (+995 32) 2402946; (+995 32) 2402948 

ელფოსტა: info@openuni.edu.ge

საბანკო ანგარიში:

შპს „თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202192643

სს ,,პროკრედიტ ბანკი”

საბანკო კოდი: MIBGGE22

ანგარიში(დებეტი): GE43PC0223600100006692