გამოცემები

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის დაფინანსებით გამოცემული სახელმძღვანელოები და სამეცნიერო ნაშრომები

 

1. ზვიად როგავა; ზაურ ამილახვარი „საგადასახადო სამართალი (საგადასახადო ზედამხედველობა და კონტროლი)

2. ნ. ურიდია „საერთაშორისო დაბბეგვრა“

3. ზვიად როგავა; ზაურ ამილახვარი „საგადასახადო სამართალი“ (გადასახადები და პასუხისმგებლობა საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევაზე)

4. ზვიად გაბისონია- „საბანკო სამართალი“

5. გონერი ურიდია-„საგადასახადო ტესტები“

6. ზვიად როგავა; ზაურ ამილახვარი-საგადასახადო სამართალი- საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადები „

7. გონერი ურიდია -„მიკრო და მცირე ბიზნესის დაბეგვრა“

8. ნ. წერეთელი „პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა“

9. ვ. შუბითიძე; ნ წერეთელი „ევროპიზაცია და ქართული პოლიტიკური აზრი. საქართველოს ევროპული იდენტობა“

10. სტურუა, თ.; კვესელავა, ქ.; ნანობაშვილი, ქ. და სხვ ,, კომპიუტერული გრაფიკა და ძირიტადი გრაფიკული რედაქტორები, თბილისი, 2013

11. ურიდია, გ ,,საგადასახადო ტესტები, თბილისი2013

12. წერეთელი ნინო, პოლიტიკური კონფლიქტები და მისი კონტროლი., თბილისი იურისტების სამყარო, 2013

13. ზურაბ ჯიბღაშვილი, „უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი თანამედროვე ევროპაში და მისი ქართული გაგება“, თბილისი, 2016

 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული

 

1. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( პირველი გამოცემა)

2. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( მე-2 გამოცემა)

3. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( მე-3 გამოცემა)

4. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( მე-4 გამოცემა)

5. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( მე-5 გამოცემა)

6. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( მე-6 გამოცემა)