განცხადებები

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია 2017

 

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

 

ირველკურსელთა  საყურადღებოდ!

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

 

მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ

 

თბილისის ღია სასწავლო  უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი სენატის სხდომა

სამეცნიერო კონფერენცია 2017

 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 

 

სტუდენტთა საყურადღებოდ! გაცვლითი პროგრამებზე რეგისტრაცია იწყება!

 

ბრძანება აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

 

​​ყურადღება!  დამატებითი პროფესიის დაუფლების  უნიკალური შანსი!

 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად(22/07/2016).

 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებულში სტატიის გამოქვეყნებისთვის აუცილებელი პირობები.

 

სამძიმარი დავით ჭოჭუას ოჯახს.

 

ახალი სასწავლო წელი მაგისტრანტებისთვის.

 

მისაღები გამოცდები მაგისტრატურაში.

 

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

 

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.

 

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!