სასწავლო პროცესი

​​​​2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ბაკალავრიატის სასწავლო ცხრილი