სასწავლო პროცესი

​​​​2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურის  შუალედური გამოცდების ცხრილი 

 

 

​​​​2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ბაკალავრიატის სასწავლო ცხრილი 

 

 

 

​​​​2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურის სასწავლო ცხრილი