სასწავლო პროცესი

​​​​2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ბაკალავრიატის  დასკვნითი გამოცდების გადაბარების ცხრილი 

 

 

 

​​​​2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ბაკალავრიატის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი