პარტნიორი ორგანიზაციები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

Ministry of Finance of Georgia

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

Prosecutor’s Office of Georgia

სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების სამინისტრო

სასჯელაღსრულების, პრობაციის და
იურიდიული დახმარების სამინისტრო

Ministry of Corrections of Georgia

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

Ministry of Regional Development and Infrastructure
of Georgia

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

Election Administration of Georgia

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტო (USAID)

USAID

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

თბილისის საქალაქო სასამართლო

თბილისის საქალაქო სასამართლო

Tbilisi City Court

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

Kutaisi City Court

სსიპლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

LEPL Levan Samkharauli National Forensic Bureau

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic integration

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

Information Centre on NATO and EU

თბილისელების ადვოკატი

თბილისელების ადვოკატი

სსპ შემოსავლების სამსახური

სსიპ შემოსავლების სამსახური

LEPL Revenue Service

შპს პსპ ფარმა

შპს პსპ ფარმა

PSP Pharma LTD

სადაზღვეო კომპანია ტაო

სადაზღვეო კომპანია ტაო

Insurance Company TAO

აზერბაიჯანის განვითარების ბანკი

აზერბაიჯანის განვითარების
ბანკი

Azerbaijan Development Bank

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

საქართველოს ნოტარიუსთა
პალატა

Notary Chamber of Georgia

მედია ჰოლდინგი ,,კვირის პალიტრა''

მედია ჰოლდინგი
,,კვირის პალიტრა''

Media Holding Kviris Palitra

შპს თბილისი სატრანსპორტო კომპანია

შპს თბილისი სატრანსპორტო
კომპანია

Tbilisi Transport Company LTD

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)

International Foundation for Electoral Systems

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ინვესტ ჯორჯია

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
ინვესტ ჯორჯია

Invest Georgia – Microfinance Organization

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

National Parliamentary Library of Georgia

შპს ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები

შპს ნოდია, ურუმაშვილი და
პარტნიორები

Nodia, Urumashvili & Partners LTD

ორიენტ ლოჯიკი

ორიენტ ლოჯიკი

Orient Logic

სს კავკასიის განვითარების ბანკი

სს კავკასიის განვითარების
ბანკი

JSC Caucasus Development Bank – Georgia

საქართველოს ბანკების ასოციაცია

საქართველოს ბანკების
ასოციაცია

Association of Banks of Georgia

საქართველოს ბანკი

საქართველოს ბანკი

Bank of Georgia