პრეზიდენტი

 


ზაურ ამილახვარი

მმართველობითი საბჭოს პრეზიდენტი​

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი​

პროფესორი,

E-mail: z.amilakhvari@openuni.edu.ge