პარტნიორი უნივერსიტეტები

მანჰეტენის მენეჯმენტის ინსტიტუტი, ნიყ-იორკი, აშშ

მანჰეტენის მენეჯმენტის ინსტიტუტი,
ნიყ-იორკი, აშშ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იაკობ გოგებაშვილის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი